Умумий рейтинг

1

Ўзбек Миллий Академик драма театри

54.52

Спектакллар бўйича: 75.56

Хизмат сифати бўйича: 88.00

Актёрлар бўйича: 0.00

2

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат академик катта театри

54.44

Спектакллар бўйича: 83.33

Хизмат сифати бўйича: 80.00

Актёрлар бўйича: 0.00

3

Фарғона вилояти рус драма театри

33.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 100.00

Актёрлар бўйича: 0.00

4

Сурхондарё вилояти мусиқали драма театри

33.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 100.00

Актёрлар бўйича: 0.00

5

Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театри

33.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 100.00

Актёрлар бўйича: 0.00

6

Ўзбекистон давлат сатира театри

26.67

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 80.00

Актёрлар бўйича: 0.00

7

Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусиқали театри

23.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 70.00

Актёрлар бўйича: 0.00

8

Марғилон шаҳар мусиқали мақом театри

20.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 60.00

Актёрлар бўйича: 0.00

9

“Дийдор” ёшлар экспериментал театр-студияси давлат муассасаси

6.67

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 20.00

Актёрлар бўйича: 0.00

10

Андижон вилояти мусиқали драма театри

6.67

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 20.00

Актёрлар бўйича: 0.00

11

Ўзбекистон давлат қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

12

“Томоша” болалар мусиқали театр студияси

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

13

Фарғона вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

14

Қўқон шаҳар мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

15

Фарғона вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

16

Қорақалпоқ давлат қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

17

Хоразм вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

18

Ўзбекистон давлат мусиқали комедия (оперетта) театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

19

Қашқадарё вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

20

Қашқадарё вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

21

Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

22

Хоразм вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

23

Ўзбекистон давлат академик рус драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

24

Ўзбекистон давлат ёшлар театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

25

Ўзбекистон давлат драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

26

Андижон вилоят ёшлар театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

27

Сурхондарё вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

28

Сирдарё вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

29

Самарқанд вилояти рус драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

30

Самарқанд вилоят рус мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

31

Наманган вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

32

Катта қўрғон шаҳар драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

33

Жиззах вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

34

Жиззах вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

35

Бухоро вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

36

Бухоро вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

37

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат академик мусиқали театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

38

Андижон вилоят қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

39

“Ўзбек давлат цирки” давлат муассасаси

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00