Ўзбекистон давлат академик рус драма театри

Театр 1934 йил 21 октябрда ташкил этилган. 1936 йилда театрга М.Горький номи берилган. 1967 йилда эса, театрга “Академик” унвони берилган.      Театрда саҳналаштирилган спектакллар: М.Горькийнинг “Клим Самгин”, “Иркутская история”, В.Шекспирнинг “Гамлет”,

Ўзбек Миллий Академик драма театри

Ўзбекистон ҳудудида биринчи профессионал театр жамоаси 1913 йилнинг ўрталарида Тошкент шаҳрида шаклланиб, 1914 йилнинг бошларида илк миллий пьеса – томошани