Умумий рейтинг

1

Ўзбек Миллий Академик драма театри

55.89

Спектакллар бўйича: 74.27

Хизмат сифати бўйича: 93.40

Актёрлар бўйича: 0.00

2

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат академик катта театри

51.11

Спектакллар бўйича: 93.33

Хизмат сифати бўйича: 60.00

Актёрлар бўйича: 0.00

3

Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театри

33.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 100.00

Актёрлар бўйича: 0.00

4

Фарғона вилояти рус драма театри

33.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 100.00

Актёрлар бўйича: 0.00

5

Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусиқали театри

33.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 100.00

Актёрлар бўйича: 0.00

6

Сурхондарё вилояти мусиқали драма театри

33.33

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 100.00

Актёрлар бўйича: 0.00

7

“Дийдор” ёшлар экспериментал театр-студияси давлат муассасаси

6.67

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 20.00

Актёрлар бўйича: 0.00

8

Фарғона вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

9

Ўзбекистон давлат сатира театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

10

Ўзбекистон давлат мусиқали комедия (оперетта) театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

11

Фарғона вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

12

Ўзбекистон давлат қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

13

Хоразм вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

14

Қўқон шаҳар мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

15

“Томоша” болалар мусиқали театр студияси

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

16

“Ўзбек давлат цирки” давлат муассасаси

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

17

Қорақалпоқ давлат қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

18

Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

19

Хоразм вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

20

Қашқадарё вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

21

Қашқадарё вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

22

Ўзбекистон давлат ёшлар театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

23

Ўзбекистон давлат академик рус драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

24

Бухоро вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

25

Бухоро вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

26

Жиззах вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

27

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат академик мусиқали театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

28

Андижон вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

29

Андижон вилоят ёшлар театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

30

Андижон вилоят қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

31

Жиззах вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

32

Катта қўрғон шаҳар драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

33

Сирдарё вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

34

Сурхондарё вилояти қўғирчоқ театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

35

Самарқанд вилояти рус драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

36

Самарқанд вилоят рус мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

37

Марғилон шаҳар мусиқали мақом театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

38

Наманган вилояти мусиқали драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00

39

Ўзбекистон давлат драма театри

0.00

Спектакллар бўйича: 0.00

Хизмат сифати бўйича: 0.00

Актёрлар бўйича: 0.00